Doireann
Doireann

I'm the senior infant teacher

Grainne
Grainne

I'm an SNA

Miss
Laura Ní

I'm the 4th class teacher

Christina
Christina

I'm the 5th class teacher

Lorraine
Lorraine

I'm the school secretary

Darragh
Darragh

I'm the 6th class teacher

Clare
Clare

I'm a first class teacher

Ruth
Ruth

I'm the principal

Laura
Laura C

I'm the junior infant teacher

Libra

I'm a lollipop lady